Komórki macierzyste układu krwiotwórczego – wykorzystanie zębów mądrości

U wielu osób zęby mądrości stwarzają tyle problemów, że często zostają usunięte. Jednak najnowsze badania, które zostały opublikowane w Journal of Biological Chemistry wskazują, że zęby te zawierają cenne rezerwy tkanek potrzebnych do wytworzenia komórek macierzystych. 

Przełomowe badania przeprowadzone w 2006 r. dowiodły, że poprzez wywołanie aktywności 4 genów w dorosłych komórkach mogą one być „przeprogamowane” z powrotem w stan podobny do tego, w którym znajdują się komórki macierzyste. 

Odkrycie to otwiera potencjalnie możliwość stworzenia terapii komórkami macierzystymi dla wielu pacjentów. 

Jednak pomimo obiecujących wyników badań, stworzenie takich komórek nie jest łatwe. 

Ich wydajność przy tzw. przeprogramowaniu jest bardzo niska, a komórki znacznie się różnią. 

Dlatego grupa japońskich naukowców z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology znalazła prawdopodobnie idealne źródło: trzecie zęby trzonowe, potocznie zwane zębami mądrości. 

Miękka miazga zawiera dużą liczbę komórek mezenchymalnych, które podobne są do komórek znajdujących się w szpiku kostnym, najpopularniejszym źródle komórek macierzystych. W odróżnieniu od szpiku kostnego, miazga zębowa jest jednak o wiele łatwiejsza do pozyskania, zwłaszcza z zębów mądrości, które u większości dorosłych są usuwane. 

Badacze pod przewodnictwem Hajime Ohgushi zebrali próbki od 3 dawców, po czym wygenerowali serie komórek iPS, naśladując podobną procedurę uaktywnienia 3 kluczowych genów. Obecność zasobów komórek w zębach mądrości może mieć przełomowe znaczenie dla wyników leczenia. 

Jak powszechnie wiadomo, usuwanie zębów mądrości jest powszechnym zabiegiem, a dzięki temu istnieje możliwość sterylnego usunięcia materiału biologicznego – ząb może być zamrożony i przechowywany przez wiele lat. 

Daje to czas naukowcom na pogłębienie wiedzy na temat tworzenia się komórek. 

źródło: Dental Tribune, za serwisem Dentonet