STEROWANA REGENERACJA TKANEK

Postęp medycyny i techniki jest niesamowity. Daje to nowe możliwości implantologiczne. Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie ku temu warunki. To znacznie ograniczało wskazania do ich stosowania.

Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i pożądane z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe, między innymi, dzięki rozwojowi technik sterowanej regeneracji kości (Guided Bone Regeneration - GBR).

Głównym czynnikiem zmuszającym lekarza do zastosowania techniki sterowanej regeneracji tkanek kości jest uniemożliwiająca implantację zbyt mała ilość i jakość kości własnej pacjenta. Jest to dość częsta sytuacja, statystycznie około 40% przypadków. Bez dodatkowych zabiegów zastosowanie wszczepów staje się niemożliwe w tych trudnych warunkach anatomicznych. Ratunkiem jest GBR.

Decyzja o tym czy zastosowana zostanie sterowana regeneracja kości podjęta zostaje zwykle przed zabiegiem na podstawie badań dodatkowych, takich jak RTG pantomograficzne czy TK (Tomografia Komputerowa). Czasem jednak podejmuje się ją dopiero w trakcie zabiegu chirurgicznego, kiedy wymaga tego sytuacja związana na przykład z powikłaniem okołozabiegowym lub miejscowym defektem tkanek niewidocznym na zdjęciach rtg.

Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu GBR, który zwykle polega na umieszczeniu preparatu kościozastępczego lub kościotwórczego. Kwestią zasadniczą jest niedopuszczenie do przemieszczania się komórek nabłonkowych oraz komórek powstających z tkanki łącznej w kierunku nowo powstałej kości. W tym celu stosuje się bariery fizyczne, zazwyczaj błony, czyli membrany, które są resorbowalne (rozpuszczalne) lub nieresorbowalne (nierozpuszczalne). Niewątpliwie wygodniejsze są błony rozpuszczalne, ponieważ nie ma konieczności ich usuwania, czyli powtórnego zabiegu.

Zastosowanie substytutów kostnych w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w żądanym kierunku. Oczywiście, jak to zwykle bywa w medycynie, każdy zabieg obarczony jest ryzykiem powikłań, od typowych, jak obrzęk, zaczerwienienie, ból i krwiak, aż po odrzucenie materiału kostnego, zapalenie tkanek itd.

Po okresie 6 do 9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę, swego rodzaju zrąb do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej. Sam materiał z czasem ulega stopniowemu rozkładowi, albo osteointegracji, czyli powiązaniu z własną nowo wytworzoną kością. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli.
Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.

W ten sposób możemy zbudować nową kość lub zregenerować kość własną tam gdzie jest to konieczne, by założyć implant lub by uratować implant wszczepiony wcześniej. W ten również sposób możemy uratować rozchwiane zęby własne.Inne usługi stomatologiczne:

zakładanie wypełnień – plombowanie
leczenie kanałowe – przewodowe, endodontyczne
laseroterapia – laser miękki i twardy
laser rewolucjonizuje stomatologię - omówienie dla cierpliwych i ciekawych
wybielanie zębów
licówki
korony
mosty
protezy częściowe i całkowite
ekstrakcje zębów
resekcje, hemisekcje, amputacje korzeni, wyłuszczanie torbieli
implanty - historia, budowa, powierzchnie i systemy
implantoprotetyka
leczenie paradontozy
sterowana regeneracja tkanek - materiały kościozastępcze
leczenie dzieci
profilaktyka ortodontyczna/leczenie ortodontyczne
piaskowanie zębów
diagnostyka
narkoza (uwaga! obecnie nie wykonujemy zabiegów w narkozie)
staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) – ważny staw, diagnostyka i leczenie
CarieScan - diagnostyka próchnicy
Onkologia