Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wybielaniu - pytania i odpowiedzi

Na czym właściwie polega proces wybielania?

Substancje barwnikowe ( tzw. chromofory) posiadają w swej budowie chemicznej nienasycone wiązania podwójne. W związku z utlenianiem chromoforów dochodzi do zamiany wiązań nienasyconych w nasycone. Dzięki temu chromofory stają się wizualnie jaśniejsze lub nawet bezbarwne. Aktywnym związkiem powodującym utlenianie barwników i w konsekwencji wybielanie zębów jest nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru występuje w różnych preparatach w formie wolnej lub w kompleksie z mocznikiem - jako nadtlenek karbamidu (synonim nadtlenek mocznika). Nadtlenek wodoru w postaci żelu ulega w warunkach jamy ustnej rozkładowi. Powstają wolne rodniki, które atakując wiązania podwójne doprowadzają do przemian chromoforów w inne jaśniejsze związki chemiczne.

Jaki jest skład chemiczny żeli do wybielania zębów?

Najpopularniejsze produkty do wybielania, dostępne na rynku oparte są na nadtlenku karbamidu. Kolejnym składnikiem jest karbopol , który spełnia w uproszczeniu rolę substancji zagęszczającej. Nadtlenek karbamidu i karbopol są rozpuszczone w glicerolu. Stężenie nadtlenku karbamidu w Illuminé home 10 % wynosi 10%, a w Illuminé home 15 % odpowiednio 15%. Rzeczywistym związkiem odpowiedzialnym za wybielanie jest jednak nadtlenek wodoru. Jest on, wraz z mocznikiem, produktem reakcji rozkładu nadtlenku karbamidu:

• 10 % nadtlenek karbamidu uwalnia w przybliżeniu 3,6 % H202,
• 15 % nadtlenek karbamidu to około. 5,4 % H202.

Karbopol ma wpływ na wolne uwalnianie nadtlenku wodoru z żelu wybielającego. Dzięki jego obecności aktywne substancje są więc uwalniane stopniowo i mogą działać dłużej.
Stopień lepkości żelu jest regulowany zawartością karbopolu. Obecność glicerolu tłumaczy rozpuszczalność w wodzie. Illuminé home 15 % zawiera dodatkowo 0.22 % fluorek sodu, który skutecznie pomaga zmniejszyć objawy nadwrażliwości ze strony zębów.

Jakie inne produkty do wybielania zębów są popularne na rynku?

Opalescence jest przodującą marką dzięki długiej obecność na rynku i bogatej ofercie . Preparaty do stosowania w warunkach domowych Opalescence są dostępne w stężeniach: 10 % lub 16 % nadtlenku karbamidu.
Podobnie jak Illuminé home 15 % , Opalescence 16 % żel zawiera fluorek sodu. Także ostatnio, Vivadent wprowadził produkt z tej samej grupy nazywając go VivaStyle ( 10% nadtlenek karbamidu).

Jaka jest różnica pomiędzy ogólnie dostępnymi w sprzedaży produktami do wybielanie zębów, a tymi które oferują stomatolodzy?

Przed rozpoczęciem zabiegu wybielania pacjent powinien zostać dokładnie zbadany celem postawienia diagnozy wyjaśniającej przyczynę i stopień przebarwień. Dlatego tylko stomatolog jest osobą kompetentną, aby wybrać odpowiednią metodę wybielania bądź też z powodu przeciwwskazań zaniechać wybielania. Produkty do wybielania dostępne w sklepach kosmetycznych lub oferowane przez firmy wysyłkowe zawierają standartowe nakładki na zęby, które nie mogą być dobrze dopasowane do każdego rodzaju uzębienia. To oznacza, że istnieje realne ryzyko uzyskania nierównomiernego efektu wybielenia, podrażnienia dziąseł lub połknięcia dużych ilości żelu wybielającego. Niekontrolowane przez lekarza wybielanie może doprowadzić do uszkodzeń tkanek zęba zwłaszcza, gdy nie było ono poprzedzone dokładną sanacją jamy ustnej lub trwa zbyt długo.

Jakie są wskazania do wybielania zębów?

Ogólnie rzecz biorąc, wybielanie zewnętrzne jest możliwe w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze zdrowym uzębieniem, niezależnie od liczby istniejących wypełnień. Wypełnienia, które początkowo oceniono jako zbyt jasne lub zbyt ciemne można wymienić Po zakończeniu wybielania, dostosowując ich kolor do nowego odcienia. Wybielanie jest wskazane u pacjentów posiadających przebarwienia zębów związane z wiekiem lub z gromadzeniem się osadów pochodzących np. z kawy, herbaty, a których nie można usunąć w ramach zabiegów profesjonalnego czyszczenia zębów.

Czy istnieją przeciwwskazania do wybielania zębów?

Wybielanie nie jest wskazane u kobiet ciężarnych i karmiących. Poza tym jest to zabieg przeciwwskazany u pacjentów z uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu do wybielania (np. nadtlenek wodoru).

W przypadku zewnątrzpochodnych przebarwień należy podjąć próbę usunięcia ich za pomocą dostępnych środków i urządzeń do profesjonalnego czyszczenia zębów. Nałogowi palacze nie mogą palić papierosów w czasie wybielania zębów. Wybielanie nie jest wskazane w przypadkach dużego uszkodzenia szkliwa (głębokich pęknięć).

Jaki wpływ ma wybielanie na istniejące wypełnienia?

Materiały na bazie żywic kompozytowych nie ulegają wybieleniu pod wpływem działania nadtlenku karbamidu. Jeśli są one w dobrym stanie, np. nie ma szczeliny brzeżnej, to możemy przystąpić wybielania. Po zakończeniu wybielania, zęby należy pozostawić na 2-3 tygodnie (rehydratacja, stabilizacja koloru). Dopiero po upływie tego okresu czasu należy ocenić kolor wypełnień. W większości przypadków wypełnienia są jaśniejsze niż tkanki otaczające i nie wymagają wymiany. Jeśli są zbyt ciemne konieczna jest wymiana, aby uzyskać dobry rezultat estetyczny.

Uwaga: Jeśli stan wypełnień jest niedoskonały należy zabieg wybielania odroczyć. Alternatywnie można te wypełnienia prowizorycznie uszczelnić lub wymienić, biorąc pod uwagę fakt, że ich kolor może nie odpowiadać potem uzyskanemu odcieniowi. Pozostałe w tkankach pewne ilości tlenu lub nadtlenku wodoru mogą pogorszyć właściwości adhezyjne systemów wiążących, dlatego do wymiany wypełnień można przystąpić dopiero po upływie 2 tyg. od zakończenia wybielania.

Jaki wpływ ma wybielanie na korony ceramiczne?

Żele wybielające nie wywołują efektu rozjaśnienia koron ceramicznych. Ale w przypadku starych koron, które na skutek procesu ciemnienia zębów sąsiednich, (w związku ze starzeniem się), wydawały się zbyt jasne, zabieg wybielania może wpłynąć na ponowne dopasowanie ich koloru. Jeśli jednak korony są zbyt ciemne należy rozważyć ich wymianę ze wskazań kosmetycznych.

Czy wybielanie jest wskazane w przypadkach odsłonięcia szyjek zębowych?

Żel wybielający nie może bezpośrednio kontaktować się z obszarami odsłoniętych szyjek zębowych, ponieważ będzie wywoływał zjawisko " wyciągania " wody z kanalików zębinowych co powoduje odczucia bólowe. Jeśli pacjent nalega na wybielenie także odsłoniętej zębiny to należy zabezpieczyć te miejsce odpowiednim preparatem (sugerujemy Seal & Protect lub Prime & Bond NT). Przyciąć odpowiednio nakładkę dokładnie do granicy odsłoniętej zębiny Właściwie dopasowana nakładka to klucz do profesjonalnego I bezpiecznego wybielania. Rekomendujemy wykonanie zabiegu fluoryzacji po zakończeniu wybielania.

Jakie przebarwienia nie poddają się wybielaniu?

Niektóre przebarwienia, spowodowane przez przyjmowanie leków (np. tetracyklin) są bardzo trudne do wybielania. W tych sytuacjach wybielania może trwać nawet kilka miesięcy. Szybką alternatywą poprawy estetyki zębów jest wykonanie licówek (wada: sposób inwazyjny).

Jak długo trwa zabieg wybielania?

W większości przypadków pierwsze efekty widać już w ciągu dwóch dni. Stosując 10 % nadtlenek karbamidu, oczekiwany rezultat osiąga się po upływie 2 do 3 tygodni. Gdy wybierzemy 15 % stężenie na efekt trzeba czekać od 10 to 14 dni. Efektywność wybielania zależy jednak przede wszystkim od rodzaju i stopnia przebarwień oraz budowy tkanek zęba.

Jak trwały jest efekt wybielania?

Rezultat pozostaje widoczny przez okres od 2 do kilku lat. Zależy to w dużej mierze od ilości i rodzaju stosowanych przez pacjentów używek (tytoń), napojów (kawa, herbata) oraz pokarmów.

Po upływie jakiego czasu można powtórzyć wybielanie?

Stomatolog podejmuje decyzje czy ponowne wybielanie jest wskazane. Wybielanie zębów, które ponownie uległy przebarwieniu nie stanowi problemu. Jeśli jednak w tkankach zębów występuje niewielka ilość substancji barwnikowych, to może dojść do nadmiernego wybielenia i co za tym idzie niepożądanych efektów ubocznych ze strony zębiny i miazgi.

Dlaczego po wybielaniu pojawiają się często objawy nadwrażliwości?

Objawy nadwrażliwości po wybielaniu są związane ze zjawiskiem dehydratacji. Żele wybielające zawierają glicerol, który pochłania pewną ilość wody znajdującej się w tkankach. Dolegliwości bólowe mogą zostać zniesione, bądź złagodzone przez zastosowanie związków fluoru. Całkowite, ponowne uwodnienie tkanki zęba osiągają po upływie około 2 tyg. od zakończenia wybielania.

Jak można zapobiec lub znieść objawy nadwrażliwości?

Nadwrażliwość wywołana dehydratacją zębiny często towarzyszy wybielaniu zębów. Polecamy następujące rozwiązania:

• Należy zalecić stosowanie pacjentowi płukanek fluorowych po każdym użyciu nakładki z żelem wybielającym. Można także stosować, wymiennie z preparatem wybielającym, żele fluorkowe napełniając nimi nakładkę i nosząc na zębach przez około 10 min.
• Jeśli dolegliwości bólowe są bardzo duże należy przerwać wybielania na jeden dzień lub warto skrócić czas noszenia nakładki do np. 2 godz. dziennie.
• Należy zabezpieczyć odpowiednio obszary odsłoniętej zębiny oraz precyzyjnie dopasować brzegi nakładki .

Czy wybielanie wpływa na stan szkliwa?

Opublikowano na ten temat wiele wyników badań. Nowoczesne i profesjonalne metody wybielania nie powodują uszkodzenia tkanek zęba. Jest to faktem, zarówno w przypadku szkliwa, jak i zębiny - zębów martwych i żywych. Współczesne wybielanie nie sprawia, że zęby stają się bardziej podatne na próchnicę, ani bardziej kruche.

Czy wybielanie wpływa na stan miazgi?

Można mieć do czynienia z przemijającymi objawami nadwrażliwości miazgi. Jest to oczywiście związane z obecnością glicerolu w żelu wybielającym. Nadwrażliwość ustępuje po zakończeniu wybielania. Jak dotąd brak jest doniesień klinicznych na temat nieodwracalnego uszkodzenia miazgi jako bezpośredniego powikłania po wybielaniu.

Czy wybielanie ma szkodliwy wpływ na dziąsła i przyzębie?

Jeśli nakładka jest właściwie dopasowana - tzn. obejmuje zęby a nie pokrywa dziąseł - dziąsła pozostaną w prawidłowym stanie. Jeśli jednak nakładka obejmuje swym zasięgiem dziąsła to może dojść do ich podrażnienia. Dolegliwości te znikną szybko po usunięciu przyczyny ( korekta brzegów nakładki). Jeśli wybielanie jest przeprowadzane w gabinecie stomatologicznym to w większości przypadków niezbędna jest izolacja dziąseł za pomocą koferdamu lub jego odpowiedników na bazie żywic - wyjątek stanowi Illuminé office. Stomatolog powinien poinformować pacjenta, że może dojść do "odbarwienia dziąseł", które przemija po kilku godzinach od kontaktu z żelem wybielającym.

Można tego uniknąć pamiętając o następujących zasadach:
• nie wolno stosować zbyt dużej ilości żelu do nakładki
• po wypłynięciu ewentualnych nadmiarów z nakładki, natychmiast je usunąć

Jakie są konsekwencje przypadkowego połknięcia żelu wybielającego?

Po pierwsze, zapobiega temu zjawisku prawidłowo wykonana i dopasowana nakładka. Po drugie, żel wyróżnia się dużą lepkością i zdolnością przylegania do tkanek twardych. Niewielkie ilości żelu "przypadkowo połkniętego" nie wywołują niepożądanych efektów ze strony przewodu pokarmowego W przeszłość nadtlenek karbamidu był stosowany jak składnik przeciwbakteryjnych płukanek do jamy ustnej. W niektórych jednak przypadkach glicerol może wywołać u pacjentów biegunkę.

Czy zęby przebarwione po leczeniu endodontycznym można wybielić?

Zasadniczo nawet zęby przebarwione po leczeniu endodontycznym można wybielić metodą zewnętrzną. Jednak najskuteczniejszym i najszybszym zabiegiem jest w tym przypadku wybielanie wewnętrzne z użyciem nadtlenoboranu sodu i nadtlenku wodoru.


Pozostałe porady:

Chrapanie - poważna sprawa
Jak powinna wyglądać prawidłowa higiena jamy ustnej?
Nieświeży oddech
Objaw za dużego, wysadzonego i bolesnego na nagryzanie zęba.
Jak wygrać z nadwrażliwością zęba na zimno, słodkie oraz kwaśne?
Co zrobić gdy krwawią dziąsła?
Kieszonka dziąsłowa – co zrobić kiedy boli dziąsło między zębami?
Plamy i uszkodzenia szkliwa po antybiotykoterapii
Od Malucha do Starszaka – czyli higiena zębów mlecznych
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wybielaniu
Czym jest bruksizm i jak się go leczy?
Jak się przygotować do zabiegu w narkozie?
Zapalenie dziąseł kobiet ciężarnych
Sporo o Periodontitis i jak się „to” leczy
Profilaktyka nowotworów jamy ustnej
Przeczytaj przed wybielaniem
Groźne zmiany na języku
Leczenie ortodontyczne
Jak uzupełnić brak dolnych przyśrodkowych siekaczy?
Rozszczep wargi i/lub podniebienia - standard postępowania