Zęby bliźniacze

Zęby bliźniacze (dentes geminati) zaliczane są do wad wrodzonych morfologii zębów, powstających w okresie odontogenezy. Powstają one przez rozszczepienie się lub częściowy podział zawiązka zęba w okresie formowania się korony lub poprzez połączenie się prawidłowego zawiązka z nadliczbowym.

Zęby bliźniacze

Zęby bliźniacze


Przyczyna występowania tej anomalii nie została jeszcze poznana. Wiadomo natomiast, że powstaje ona na skutek zaburzeń w obrębie listewki zębowej podczas odontogenezy. Wśród czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie tego zaburzenia, wymienia się predyspozycje miejscowe takie jak: stłoczenia zawiązków zębów dające możliwość ich połączenia oraz urazy mogące powodować utratę kości pomiędzy zawiązkami. Z czynników ogólnych podawane są: choroby zakaźne, niezgodność czynnika Rh u rodziców, hiperwitaminozę A, awitaminozy, predyspozycje genetyczne, zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych, choroby psychiczne, atawizm oraz przyjmowanie Thalidomidu. Występuje również w zespołach chorobowych takich jak: dysplazja entodermalna, zespół Gorliwa-Goltza, Ellisa van Crevelda, Kornelii de Lange, Russel-Silvera, Wolfa, VACTERYL, obojczykowo-czaszkowym i uszno-palcowym, a także syndaktylii, deformacji paznokci, zezie i kile wrodzonej.

Zęby bliźniacze zajmują w łuku zębowym miejsce jednego zęba. Mają one szeroką koronę z widoczną bruzdą na brzegu siecznym lub dwie małe korony posiadające jeden wspólny korzeń. Zdjęcie RTG ukazuje jeden kanał korzeniowy zęba nadliczbowego oraz dwie oddzielne lub jedną wspólną dużą komorę przedzieloną wpukleniem.

Źródła:

  • Zadurska M., Piekarczyk B., Młynarczyk A.: Zęby dwoiste – na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji. Czas Stomat 2004; 57: 461-468.
  • Sikorska I., Grzesiak-Janas G., Kajca Z.: Zęby bliźniacze. Twój Przegl Stom 2006; 4: 36.
  • Haskell T.D., Krakowiak P.A., Pirani A.B.: Nonendodontic coronal resection of fused and geminated vital teeth – a new technique. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1997; 83: 501-505.
  • Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B., Pogorzelska-Młynarczyk A., Pietrzak-Bilińska B., Chądzyński P.: Zęby dwoiste w uzębieniu mlecznym – postacie, objawy, postępowanie. Czas Stomatol 2006; 59: 740-746.
  • Altug-Atac A.T., Erdem D.: Prevalence and distribution of dental anomalies in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofac Orthop 2007; 131: 504-510.
  • Kokich V.G, Crabill K.E.: Managing the patient with missing or malformed maxillary central incisors. Am J Orthod Dentofac Orthop 2006; 129: 55-63.

© Maciej Stępczyński, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas